Codding Gun

การใช้งาน S3 Bucket

Object Storage หรือ Object-based Storage คือรูปแบบการเก็บข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งเราจะไม่สามารถแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของ Object นั้นได้ ถ้าอยากจะแก้ไขเราต้องนำ Object ใหม่ไปวางทับ Object เดิมอย่างเดียว

AWS S3 คือ Object Storage ที่ให้บริการจัดเก็บไฟล์ ซึ่งสามารถรองรับการเข้าถึง(Read)ไฟล์ ในปริมาณมากๆ และยังสามารถ Scale ได้โดยอัตโนมัติ(พื้นที่ในการเก็บไม่มีขีดจำกัด) แต่ขนาดของไฟล์ที่นำไปวางจะต้องไม่เกิน 5TB แต่ถ้าขนาดเกิน 5 GB เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ Upload จะต้องมีการแตกออกเป็นหลายๆไฟล์ อ่านต่อที่นี่

AWS S3 ราคาเท่าไหร่

หลังจากที่คุณสมัคร AWS Account คุณจะได้ Free-tier เป็นระยะเวลา 12 เดือนโดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. พื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์ไม่เกิน 5GB
 2. 20,000 GET Requests(อ่านไฟล์ไม่เกิน 20,000 ครั้งใน 1 เดือน) ถ้าเกินคุณสามารถใช้ Cloudfront มาช่วยลดปริมาณการอ่านข้อมูลลงได้
 3. 2,000 PUT Requests(เขียนไฟล์ไม่เกิน 2,000 ครั้งใน 1 เดือน)

หลังจากครบ 12 เดือนหรือมีการใช้งานเกินกว่าที่กำหนด AWS จะคิดค่าใช้จ่ายตามนี้

 1. ค่า Storage ตามตารางนี้

  ขนาดของ Storage ราคา(ต่อ 1,000 requests)
  50 TB แรก 0.92 บาทต่อเดือน
  450 TB ต่อไป 0.88 บาทต่อเดือน
  เกิน 500 TB ขึ้นไป 0.84 บาทต่อเดือน
 2. ปริมาณการอ่านเขียนข้อมูล

  Requests ราคา(ต่อ 1,000 requests)
  PUT,COPY,POST,LIST(การเขียน) 0.18 บาท
  GET, SELECT และอื่นๆ 0.015 บาท

ตารางนี้ผมเลือก Region เป็น ap-southeast-1(Singapore) ซึ่งน่าจะใกล้ที่สุดส่วนถ้าต้องการนำไฟล์ไปไว้ใน Region อื่นราคาก็จะแตกต่างจากนี้ และราคานี้จะเป็น S3 Standard ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ default ซึ่งถ้าคุณต้องการจัดเก็บข้อมูลด้วยรูปแบบ(Storage Class) อื่นๆ ราคาก็จะไม่เท่ากัน ลองเข้าไปดูราคาทั้งหมดได้ที่นี่

เริ่มต้นสร้าง S3 Bucket

ก่อนจะไปดูขั้นตอนการสร้างและใช้งาน S3 Bucket เราต้องเข้าใจความหมายของ 2 คำนี้ก่อน

 1. Bucket คือ ตระกร้าที่ใช้เก็บข้อมูลเปรียบเทียบได้กับ Database เวลาเรากำหนดค่า Configuration หรือ Policy เข้าไปก็จะมีผลกับทุกๆ Object ที่อยู่ใน Bucket นั้น
 2. Object คือ ไฟล์และ Metadata ที่ใช้อธิบายไฟล์นั้น ซึ่ง Object จะเป็นสมาชิกที่อยู่ภายใน Bucket จะเปรียบเทียบได้กับ Record ที่อยู่ใน Database นั่นเอง

ขั้นตอนการสร้าง S3 Bucket

เราลองมาดูขั้นตอนการสร้าง S3 Bucket และนำไฟล์ขึ้นไปวางไว้ใน Bucket (Put Object)

 1. Login เข้าไปที่ AWS Console

  เมื่อ Loging เข้ามาแล้วให้คลิกที่เมนู Services ซ้ายบนและเลือกหัวข้อ S3

  AWS S3
  Menu Services > S3

  จากนั้นกดปุ่ม Create Bucket ด้านขวามือ

 2. ตั้งชื่อของ Bucket ที่ต้องการสร้าง

  AWS S3 Create New Bucket Step 1

  Region เลือกที่ตั้งของ Bucket ที่ต้องการสร้าง โดยควรเลือกภูมิภาคที่ใกล้กับที่ตั้งของเรามากที่สุด เพื่อให้เวลาและต้นทุนที่จะเกิดเหลือน้อยที่สุด

  Bucket name การตั้งชื่อ Bucket ต้องเป็น Universal Unique(ห้ามซ้ำกับผู้ใช้อื่นทั่วโลก)

 3. เลือก Object Ownership

  AWS S3 Create New Bucket Step 2

  เราสามารถปิดใช้งานหรือเปิดใช้งาน ACLs และควบคุมการเป็นเจ้าของ Object ที่อัปโหลดไปยัง S3 Bucket ได้

 4. ตั้งค่า Block Public Access

  AWS S3 Create New Bucket Step 3

  Block Public Access คือการตั้งค่าบล็อกการเข้าถึงสาธารณะที่คุณต้องการใช้กับ Bucket

  เราไม่ควรเอา Block Public Access ออกเพราะไฟล์ใน Bucket นี้จะถูกเปิดเผยสู่สาธารณะทันที

 5. ตั้งค่า Bucket Versioning

  AWS S3 Create New Bucket Step 4

  Bucket Versioning เราสามารถเปิดหรือปิด การกำหนด Version สำหรับ Bucket ได้ ตามค่าเริ่มต้น การกำหนดเวอร์ชันจะถูกปิดใช้งานไว้ ซึ่งการตั้งค่าเปิดใช้งานจะเกิดเฉพาะในกรณีที่เราต้องการเก็บ Object หลาย Version ไว้ในที่เก็บข้อมูลเดียวกัน

  ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่เรื่อยๆ ต้อง Enable Bucket Versioning ขึ้นมาใช้งาน

 6. ตั้งค่า Tags

  AWS S3 Create New Bucket Step 5

  Tags เราสามารถเพิ่ม Tag ลงใน Bucket เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ติดตามต้นทุน Storage, การจัดกลุ่ม Resources และอื่นๆ

 7. ตั้งค่า Default encryption

  AWS S3 Create New Bucket Step 6

  Default encryption เป็นการเข้ารหัสฝั่ง Server สำหรับ Object ที่จะจัดเก็บไว้ใน Bucket โดยมีให้เลือกดังนนี้

  • Server-side encryption with Amazon S3 managed keys (SSE-S3)
  • Server-side encryption with AWS Key Management Service keys (SSE-KMS)
  • Dual-layer server-side encryption with AWS Key Management Service keys (DSSE-KMS)

  Bucket Key การใช้ S3 Bucket Key สำหรับ SSE-KMS จะช่วยลด Encryption Costs ที่จะเรียกไปยัง AWS KMS

 8. Advanced settings - Object Lock

  AWS S3 Create New Bucket Step 7

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ S3 Bucket มาใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังรูป

AWS EC2 Instance

ขั้นตอนการ Upload File ขึ้นไปยัง S3 Bucket

S3 Bucket จัดเก็บข้อมูลที่เรา Upload ในรูปแบบของ Object ซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ ตั้งแต่ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ โฟลเดอร์ และอื่นๆ

AWS S3 Create New Bucket Step 1

 1. Upload Files หรือ Folders

  AWS S3 Bucket Upload files Step 1

  กดปุ่ม Add files และเลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด หรือเราสามารถลากและวางไฟล์ลงในหน้าเพื่ออัปโหลดได้โดยตรง

  AWS S3 Bucket Upload files Step 2

  หลังจากเลือกและยืนยันไฟล์ที่จะอัพโหลดผ่าน File explorer หรือผ่าน ลากและวาง ไฟล์ที่เลือกจะแสดงด้านล่าง

 2. Upload ไปยัง S3 Bucket เรียบร้อย

  AWS S3 Bucket Upload files Step 3

หลังจากคลิกปุ่ม “๊Upload” ที่ด้านล่างของหน้า ไฟล์ที่เลือกจะถูก Upload ไปยัง S3 Bucket

AWS S3 CLI

เราสามารถใช้ AWS CLI เข้าไปจัดการกับ S3 Bucket ได้โดยเราจะแบ่ง Command ของการจัดการ S3 ออกเป็นกลุ่มๆ ดังนี้

 1. จัดการกับ Bucket
 2. List รายชื่อไฟล์
 3. Upload ไฟล์ขึ้น S3
 4. Sync ไฟล์บน S3

จัดการ Buckets

ถ้าต้องการลบ bucket ออกเราจะใช้คำสั่ง

$ aws s3 rb s3://bucket-name --force

List รายชื่อไฟล์ใน S3 Bucket

เราสามารถดึงรายชื่อของ S3 Buckets ออกมาด้วยคำสั่ง

$ aws s3 ls

ถ้าต้องการ list รายชื่อ files หรือ directories ใน S3 Bucket ออกมาเราจะใช้คำสั่ง

$ aws s3 ls s3://bucket-nmae

ถ้าต้องกรลบ files หรือ directory ใน S3 bucket เราจะใช้คำสั่ง

$ aws s3 rm s3://bucket-name/file-name

Upload ไฟล์ขึ้น S3

$ aws s3 cp myfile.txt s3://bucket-name/folder1/

ถ้าต้องการ Upload ทั้ง Folder เราต้องใส่ –recursive เข้าไปแบบนี้

$ aws s3 cp --recursive myfolder s3://bucket-name/folder1/

การ Sync ไฟล์กับ AWS S3

ถ้าต้องการ Download ไฟล์จาก S3 Bucket ลงมาที่เครื่องของเรา ต้องใช้คำสั่ง

$ aws s3 sync s3://bucket-name/ /local-directory

ถ้าต้องการ Upload ไฟล์จาก local ขึ้นไปบน S3 Bucket เราจะใช้คำสั่ง

$ aws s3 sync /local-directiory s3://bucket-name/

/local-directory คือ folder ในเครื่องที่เรา run AWS CLI

การใช้คำสั่ง aws s3 sync จะเป็นการ sync ให้ files และ directories ในเครื่องเราตรงกับ S3 bucket

กำหนดสิทธิการเข้าถึง S3 ด้วย Bucket Policy

การกำหนดสิทธิบน Cloud เราจะกำหนดได้ 2 อย่างคือ

 1. สิทธิที่กำหนดให้กับ User หรือ Service ที่ผ่าน Authentication เข้ามา
 2. สิทธิที่กำหนดให้กับ Resource เช่น Bucket Policy

เวลาใช้งาน AWS จะนำสิทธิจากทั้ง 2 ฝั่งมารวมกันแล้วตรงไหนที่เจอ DENY จะชนะเสมอ(ตรงไหนมี DENY จะไม่มีสิทธิเข้าใช้งาน) ตัวอย่างของ AWS Bucket Policy จะเป็นดังนี้

{
"Version": "2012-10-17",
"Id": "PutObjPolicy",
"Statement": [{
 "Sid": "DenyObjectsThatAreNotSSEKMS",
 "Principal": "*",
 "Effect": "Deny",
 "Action": "s3:PutObject",
 "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*",
 "Condition": {
  "Null": {
   "s3:x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id": "true"
  }
 }
}]
}

ในตัวอย่างนี้จะเป็นการกำหนดให้ file ที่จะเขียนลงใน Bucket นั้นต้องถูก Encrypted ด้วย AWS managed Key(ใช้ key ชื่อ aws/s3) เท่านั้น ซึ่งจะเรียกวิธีการเข้ารหัสแบบนี้ว่า Server Side Encryption โดยใช้ AWS Managed Key(SSE-KMS)

องค์ประกอบของ Bucket Policy

การอ่านหรือเขียน Bucket Policy ต้องเข้าใจ 4 องค์ประกอบนี้

 1. Effect กำหนดว่า Policy นี้เป็นการ Allow หรือ Deny
 2. Principals ระบุถึง User หรือ Service ที่ต้องสามารถเข้าได้(Allow) หรือเข้าไม่ได้(Deny)
 3. Action สิทธิในการทำงานกับ Bucket เช่น ListBucket, GetObject หรือ PutObject
 4. Condition เงื่อนไขว่าจะ Allow หรือ Deny ด้วย Condition Operators ต่างๆ เช่น StringEquals, NumericLessThanEquals หรือ StringLike

ส่วน Statement ID(Sid) เป็นชื่อที่เราตั้งให้กับ Policy เราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ขอแค่อย่าให้ซ้ำกับ Policy อื่นๆ

เราสามารถสร้าง Bucket Policy ผ่านทางหน้า UI โดยเข้าไปที่ AWS Policy Generator

AWS Policy Generator
AWS Policy Generator

S3 Storage Class

AWS S3 นั้นมี Storage ให้เราเลือกหลายประเภทซึ่งจะแยกตามความถี่ของการอ่านเขียนข้อมูล โดย S3 จะมี Storage Class ดังนี้

การเลือกใช้ Storage Class นั้นเราสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

 1. เลือก Default Storage Class ตอนสร้าง S3 Bucket
 2. เลือก Storage Class ได้ด้วยการส่ง Header x-amz-storage-class เข้าไปตอน PutObject เข้าไปใน S3 Bucket(Upload ไฟล์)

Storage Lifecycle

จาก Storage Class แต่ละแบบ จะเห็นว่าเราจะใช้ Storage Class ต่างกันในแต่ละ Phase ของ Data Lifecycle เช่น ช่วงที่เราใช้ข้อมูลบ่อยๆ เราจะเก็บข้อมูลไว้ใน S3 Standard แต่ถ้าเริ่มไม่มีการใช้แล้วอาจเปลี่ยนไปเป็น S3 Standard-IA ก็ได้ ซึ่งเราสามารถเลือก Storage Class ได้ 2 วิธีคือ

 1. ใช้ S3 Intelligent Tiering
 2. กำหนด Lifecycle Rule

S3 Intelligent Tiering

S3 จะมี S3 Intelligent-Tiering เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเลือก Storage Class ที่เหมาะสมให้เรา โดย S3 Intelligent-Tiering จะสร้าง Storage ทั้ง 3 แบบ(S3 standard, S3 Standard-IA และ S3 One Zone-IA) และ Copy ข้อมูลไปไว้ใน Storage Class ที่เหมาะสมกับความถี่ในการอ่านข้อมูล

S3 Intelligent Tiering จะเป็นเครื่องมือที่คอยย้าย Storage ให้เราโดยอัตโนมัติ

S3 Lifecycle Rule

เราสามารถกำหนดเงื่อนไขของการเปลี่ยน Storage Class ได้โดย

 1. เลือก Bucket ที่ต้องการ
 2. เลือก Management tab
 3. กดปุ่ม Create Lifecycle Rule
 4. เลือก Move current versions of object between storage classes
 5. กำหนด Storage Class ที่ต้องการย้ายไป และระบุจำนวนวัน(นับจากวันที่นำ Object ขึ้นไปไว้ใน Bucket) เราสามารถเพิ่ม Transition ได้เรื่อยๆ
  S3 Lifecycle rule
  สร้าง S3 Lifecycle Rule
 6. กดปุ่ม Create rule

AWS S3 Performance

การที่เรานำไฟล์ไปไว้ใน S3 Buckets เราจะได้ Performance ตามนี้

S3 Prefix

การจัดการ Performance ของ S3 จะแบ่งตาม S3 Prefix ซึ่ง S3 Prefix คือข้อความที่อยู่หลังชื่อ Bucket ไปจนถึงชื่อ Folder ที่อยู่ในสุด ยกตัวอย่างเช่น

S3 Prefix คือชื่อ Folder ที่อยู่ใน Bucket เช่น

นั่นหมายความว่าถ้าเรายิ่งแบ่ง Folder มากเท่าไหร่เราจะได้ Performance ที่ดีมากขึ้น

ตรงไหนที่มีการอ่านหรือเขียนไฟล์บ่อยๆ ให้เราแยก Folder ออกมา เพราะถ้าเมื่อเราแยก Folder ออกมา Prefix ของเราจะเป็นคนละตัว เช่น ถ้าเราแบ่งไฟล์ออกไปเก็บไว้ใน Folder ทั้งหมด 3 Folders เราจะได้ Performace เป็น GET หรือ HEAD methods ได้ 16,500(5,500 x 3) requests/sec เนื่องจากทั้ง 3 Folders นี้จะมี Prefix ไม่เหมือนกัน

Performance บน Encrypted Data

ในกรณีที่ Data ใน S3 bucket นั้นมีการ Encryption ตอน Upload หรือ Download ข้อมูลจะต้องมีการนำ Key ที่อยู่ใน Key Management Service(KMS) มาใช้งาน ดังนั้น KMS จะมีการกำหนดปริมาณการใช้งาน(Rate Limiting) ซึ่งจะแตกต่างกันไปตาม Region ต่างๆ ซึ่งอาจเป็น 5,500, 10,000 หรือ 30,000 requests/sec

เพิ่ม Performance ให้กับการ Upload ไฟล์

เมื่อเราต้องการ Upload file ขึ้น S3 เราสามารถแบ่งไฟล์ออกเป็น ไฟล์เล็ก แล้ว Upload ขึ้นไปแบบ Parallel โดยที่

S3 Uploads Performance
แตกไฟล์ออกเมื่อมีขนาดเกิน 100 MB ก่อน Upload ขึ้น S3

Phanupong Permpimol
Follow me